Dodatkowy (ostateczny) termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

u mgr A.Chrząszcz odbędzie się

dn. 13.02.2018 r. o godz. 11.00 w s. 313R

poniedziałek, 12 lutego 2018 11:52 Poprawiony: poniedziałek, 12 lutego 2018 15:27 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk