★ Język hiszpański - 2 h w tygodniu podczas jednego spotkania 

Środa:15:30 - 17:00 (2 x 45 minut) (dzień tygodnia jest propozycją - do uzgodnienia z grupą)

Poziom: A1

Czas trwania: 30 h

Termin rozpoczęcia: marzec 2019 r. TRWA!

Koszt: 400 zł

Prowadzący: mgr Małgorzata Mikołajczuk

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.


KJH_may

wtorek, 09 kwietnia 2019 09:47 Poprawiony: wtorek, 07 maja 2019 09:27 Wpisany przez Marek Kowalczyk