Adresaci studiów

 Studia adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania wybranego przedmiotu w szkole.

Cele studiów

 • przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne do prowadzenia zajęć w szkole
 • opanowanie wiadomości i umiejętności z nauk pedagogicznych, psychologicznych i dydaktycznych
 • przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach bloków szczegółowych metodyk: humanistycznych, ścisłych i ekonomicznych
 • przyswojenie i pogłębienie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, ratownictwa przedmedycznego, emisji głosu
 • wyposażenie w umiejętności właściwego komunikowania się z uczniem, wychowankiem
 • pomoc w tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w ramach awansu zawodowego

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli słuchaczom uzyskać kwalifikacje do pracy
w szkołach i placówkach oświatowych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Tematyka zajęć

 • podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu pedagogiki, dydaktyki
 • wprowadzenie w główne zagadnienia z psychologii
 • metodyka pracy z uczniem oraz specyfika poszczególnych etapów kształcenia
 • dydaktyka przedmiotowa
 • wprowadzenie etyki obowiązującej nauczyciela i wychowawcę
 • elementy komunikacji interpersonalnej
 • rozwój zawodowy nauczyciela
 • zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy


Kadra dydaktyczna
 

 • dr Joanna Marchel - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Stanisława Nazaruk- nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Helena Konovaluk-Nikitin - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Marzena Ruszkowska - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Anna Ślifirczyk - kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego w PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Ewa Pawłowicz-Sosnowska - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Sebastian Sobczuk- nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Ewa Szymczuk- nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Magdalena Pawlik- nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Anetta Roszkowska - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Anna Sawczuk - nauczyciel akademicki PSW w Białej Podlaskiej 
 • dr Sergiusz Nikitin
 • mgr Małgorzata Mika - praktyk


Koordynator studiów podyplomowych - dr Stanisława Nazaruk Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymiar godzinowy -  624 godzin wykładów i ćwiczeń w tym 125 godzin realizowanych w formie e-learningowej oraz 150 godzin praktyk

Czas trwania - 3 semestry

Ilość miejsc - 30

Opłata za studia - 1100 zł / semestr 

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad  2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe
1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).
poniedziałek, 04 października 2010 21:25 Poprawiony: wtorek, 04 stycznia 2022 14:56 Wpisany przez Andrzej Borodijuk