studia_podyplomowe_2021_strona

Oferta studiów podyplomowych Państwowej Szkoły Wyższej  im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej skierowana jest do  osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, inżynierskich, licencjackich i są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji, zdobyciem nowego wykształcenia i umiejętności. Uzupełniając swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych, zwiększamy swoje szanse na rynku pracy.

udia podyplomowe lubelskie

 

Podstawy geodezji - NOWOŚĆ!

 


Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o zapoznanie się z zakładką zasady rekrutacji.
   

 

Studia podyplomowe lubelskie
poniedziałek, 04 października 2010 12:56 Poprawiony: wtorek, 04 stycznia 2022 15:01 Wpisany przez Edyta Arciszewska