Szkolenie_jzyk_migowy_FB

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej ABNS

zaprasza na

szkolenie z  języka migowego SJM I stopnia

( poziom podstawowy)

z możliwością dofinansowania z PFRON do 90% kosztów szkolenia.

 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI:

luty - kwiecień 2023

 Harmonogram 

 Cena szkolenia: 900 zł./ 60h ( 45 min.) - możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PFRON
90 % kosztów szkolenia!!!
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. 2012 poz. 687), osobami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie szkolenia są:

 

 1. Osoba uprawniona (pobierz wniosek )
 2. Członek rodziny osoby uprawnionej (pobierz wniosek )
 3. Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną (pobierz wniosek )

 

Możliwa wysokość dofinansowania:

 1. dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia,
 2. dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.

Korzyści dla uczestników kursu:

SJM - system językowo-migowy – jest to podstawowy środek komunikowania się  osób uprawnionych,
w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękową – artykulacyjną.

 1. Ułatwienie w komunikowaniu się z osobami niesłyszącymi,
 2. Podniesienie swoich kwalifikacji,
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
 4. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia,
 5. Otwarta droga dla absolwentów kursu do dalszego doskonalenia się w tym kierunku –  możliwość udziału w kolejnych stopniach nauki języka migowego.

Szkolenie realizowane będzie stacjonarnie w małych grupach ćwiczeniowych.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy formalnej realizacji szkolenia:

 1. Złożenie w ACEU właściwego i poprawnie wypełnionego wniosku do PFRON  max. do 20.12.2022 ( II termin szkolenia) tj. max. do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 2. Opłacenie wkładu własnego i dostarczenie dowodu wpłaty wraz z wnioskiem

Rachunek do wpłat: ABNS 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000 Santander Bank Polska S.A.,
I Oddział w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 27, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem w tytule:
„ Szkolenie j. migowego”,

 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w PFRON – osobiste podpisanie umowy w odpowiednim Oddziale PFRON (każdy w swoim rejonie np. Biała Podlaska w Lublinie),
 2. Niezwłoczne dostarczenie kopii podpisanej umowy do ACEU, p. 266 R. ( max. 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia)
 3. Uczestnictwo w zajęciach i odbycie egzaminu,
 4. Uzyskanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturą, którą należy przesłać do PFRON w celu uzyskania dofinansowania.

 

Rozliczenie dofinansowania:

Następuje na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na wnioskodawcę/uczestnika kursu oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Wnioskodawca przekazuje dokumenty rozliczeniowe w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia do PFRON. Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy organizatora szkolenia  ABNS w Białej Podlaskiej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów rozliczeniowych przez PFRON.

 

mgr Małgorzata Mika 

Psycholożka, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ponadto ukończyła Studium Techniki Audiologicznej w specjalności protetyk słuchu, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania służbą zdrowia. Była założycielką i kierowniczką Specjalistycznego Ośrodka Rehabilitacji i Diagnozy Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Białej Podlaskiej, w którym pracowała w latach 1987-2012. Jest tłumaczką języka migowego. Pracując blisko 20 lat w Policealnym Studium Medycznym im.Danuty Siedzikówny prowadziła zajęcia z przedmiotów: Język migowy, Zarys psychologii, Komunikacja interpersonalna. Wykłada Psychologię rozwojową i Psychologię dla nauczycieli dla słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych. Współpracuje również z bialską filią Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Terapia dzieci niesłyszących, problematyka związana z językiem migowym jest jej najbliższa, na bieżąco śledzi informacje z tych dziedzin. Aktualnie prowadzi terapię dzieci ze spektrum autyzmu. Do jej zainteresowań naukowych zalicza terapię psychologiczną dzieci z zaburzeniami rozwoju, mutyzmem wybiórczym i lękiem, a także tematykę wsparcia psychologicznego i szkoleń dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.W ostatnim czasie interesuje się dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu. Szczególnie interesuje się literaturą z dziedziny kompetencji społecznych i mindfulnless. W czasie wolnym uprawia turystykę, fotografuje, uczy się języków obcych oraz ikonopisarstwa. Aktywnie uczestniczy w spotkaniach Klubów Dyskusyjnych Książki i Filmu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej.


Szczegółowe informacje:

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

 • Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • tel. 83-344 99 34
 • lub p. 266 R.

 

Do pobrania wnioski PFRON:

 Wniosek dla osoby uprawnionej 

 Wniosek dla członka rodziny uprawnionej 

 Wniosek os. mającej stały lub bezpośredni kontakt z os. uprawnion