W dniach 6-7 marca 2023 r. w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II odbędzie się konferencja PODATKI – UBEZPIECZENIA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

    Organizatorami wydarzenia są: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

    Celem Konferencji jest podjęcie dyskusji nad bieżącymi wyzwaniami z obszaru podatków i finansów, w tym: dobrowolny ZUS, reforma Nowy Ład, nowe rozwiązaniaw zakresie podatku VAT, rozliczanie podatków i ubezpieczeń.

        Konferencja jest adresowana do przedstawicieli środowisk biznesowych, specjalistów –praktyków z zakresu podatków i ubezpieczeń, a także przedstawicieli sektorów ukierunkowanych na tworzenie sprzyjających uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora rządowego i samorządowego oraz szkolnictwa wyższego.

W Konferencji wezmą udział:
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rektor Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Przedstawiciele:
• Ministerstwa Finansów
• Krajowej Izby Doradców Podatkowych
• Krajowej Izby Biur Rachunkowych
• Okręgowej Izby Radców Prawnych
• Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
• Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
• liczni eksperci, doradcy podatkowi

    Konferencja PODATKI – UBEZPIECZENIA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ będzie platformą dyskusji w czterech sesjach:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 • Wspólnik iluzoryczny – wykład
 • Przesłanka ogólna wniesienia skargi nadzwyczajnej w praktyce orzeczniczej Sądu  Najwyższego
 • Dobrowolny ZUS – wprowadzenie, dyskusja panelowa
SYSTEM PODATKOWY
 • Ekonomia systemu podatkowego – wykład
 • Polski Ład i co dalej? – kierunki zmian systemu podatkowego pożądane z punktu widzenia sektora MŚP – panel członków Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych
  i Średnich Przedsiębiorców
PODATEK VAT – NOWE ROZWIĄZANIA
 • Założenia Krajowego Systemu e-Faktur – wykład
 • Założenia Krajowego Systemu e-Faktur – perspektywa doradcy podatkowego – panel dyskusyjny
ROZLICZANIE PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ
 • Ubezpieczanie ryzyka zdrowia – zagadnienia systemowe – wykład
 • Rozliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2022 roku z punktu widzenia biur rachunkowych – wykład
 • Rozliczanie PIT za 2022, wybór najlepszej formy opodatkowania z punktu widzenia praktyki biur rachunkowych – wykład
 • Otoczenie makroekonomiczne dla polskiego biznesu w 2023 roku
 • Problematyka postępowań ZUS w zakresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu osób prowadzących działalność gospodarczą – wykład
 • Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa NSA – wykład
     Konferencja umożliwi podjęcie dyskusji oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie aktualnych zmian dotyczących sektora finansów i ubezpieczeń oddziałujących na warunki rozwoju przedsiębiorczości. Konferencja stanowić będzie forum wymiany wiedzy między przedstawicielami gospodarki, rządu, samorządu oraz szkolnictwa wyższego.

   Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, prawników, doradców podatkowych, księgowych, naukowców, studentów oraz wszystkich zainteresowanych. 

poniedziałek, 16 stycznia 2023 10:52 Poprawiony: środa, 15 lutego 2023 12:16 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk