Koło naukowe Socjologów

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW SOCJOLOGII

Koło Naukowe Studentów Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła w Białej Podlaskiej jest organizacją, która wychodzi naprzeciw potrzebom studentów socjologii. Koło powstało w 2008 roku i funkcjonuje nieprzerwanie do tej pory przy Zakładzie Socjologii.

Wbrew powszechnym wyobrażeniom nie jest to stowarzyszenie ludzi zarozumiałych, czy uważających siebie za najmądrzejszych na świecie. Jest to miejsce gdzie można rozwijać i realizować siebie. Opiekunem naukowym Koła jest Pani dr Olga Filipiak.

Władze koła w roku akademickim 2019/20:

Karolina Lipska – prezes
Agata Piasecka – v-ce prezes
Wiktoria Nowicka- skarbnik
Joanna Osiej- sekretarz

Członkowie koła:

 1. Karolina Lipska
 2. Agata Piasecka
 3. Martyna Pawluk
 4. Joanna Osiej
 5. Wiktoria Nowicka
 6. Karolina Goguł
 7. Izabela Dołega
 8. Oliwia Gagucka
 9. Adam Kukawki


Podstawowe cele działania  Koła :

 • pogłębianie wiedzy socjologicznej członków Koła na temat społeczeństw, grup społecznych oraz procesów i struktur, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także procesem ich zmian;
 • rozbudzenie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim;
 • integracja środowiska studentów ze specjalności: diagnoza kryminologiczna oraz dziennikarstwo i kreowanie wizerunku;
 • umożliwienie pozyskiwania umiejętności praktycznych, przydatnych w pracy socjologa;
 • reprezentowanie interesów członków Koła na forum Uczelni oraz w skali ogólnokrajowej.


Działalność Koła:

 • inicjowanie i organizowanie zebrań naukowych, spotkań, wykładów i dyskusji;
 • organizowanie spotkań i studenckich sesji naukowych popularyzujących naukę socjologii;
 • promocja celów Koła;
 • rozwijanie współpracy i współdziałania  z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi;
 • zdobywanie, gromadzenie, opracowywanie, badanie oraz analizowanie materiałów, które są przedmiotem zainteresowania członków Koła;
 • organizowanie wyjazdów w celach naukowych;
 • opracowywanie wyników prac naukowych wykonywanych przez członków Koła;
 • wymianę poglądów i dyskusje w ramach Koła;
 • działalność dla dobra Zakładu Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła  II w Białej Podlaskiej;
 • rozwój indywidualnych zainteresowań członków Koła;
 • działalność sekcji tematycznych;
 • działalność publicystyczna;
 • współpraca z innymi kołami naukowymi działającymi w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jak i kołami naukowymi innych uczelni w Polsce i za granicą
 • inne przedsięwzięcia zgodne z celami Koła.


Serdecznie zapraszamy
do uczestnictwa w kole osoby pragnące się rozwijać, czy też chcące się realizować, poznawać nowych ludzi, niebojące się wyzwań, jednym słowem optymistów z dużą dawką energii do działania!!!

W dniu 17 grudnia b.r. odbyło się webinarium dla szkół średnich zorganizowane przez Zakład Socjologii. Temat spotkania brzmiał: Po co nam socjologia? Prelegentką spotkania była dr. hab. prof. PSW Hanna Podedworna, pracownik Zakładu Socjologii. Pani Profesor w niezwykle interesujący sposób wprowadziła słuchaczy w świat socjologii, wyjaśniając złożoność życia społecznego na przykładzie rozwoju tej dyscypliny naukowej. Socjologia to także obserwacja życia codziennego zwykłych ludzi, ich zachowań i tego, co się dzieje między nimi. Dzisiaj w obliczu czasów w jakich żyjemy rozważania te zyskują jeszcze bardziej na wartości.
W dniu 15 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie Koła Naukowego Studentów Socjologii. Zostały wybrane nowe władze koła:
- prezes koła: Dorota Husaczuk
- v-ce prezes: Natalia Gawęda
- skarbnik: Katarzyna Niedziółka
-sekretarz: Wiktoria Moczulska
Gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy w kole!
Przedstawicielka Koła Naukowego Studentów Socjologii Karolina Lipska wystąpiła z referatem pt. „Aktywność społeczna w organizacjach pozarządowych na przykładzie miasta Łaskarzew" podczas Międzynarodowej Konferencji Praktyczno-Naukowej pt. "Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy transgranicznej" organizowanej w PSW.
Gratulujemy wystąpienia!!!

W dniu 19 grudnia 2019 roku gościliśmy na spotkaniu ze studentami socjologii troje przedstawicieli grupy Anonimowych Alkoholików z Intergrupy Podlasie. 

Podzielili się oni z nami swoimi doświadczeniami walki z chorobą alkoholową i trudnościami, z jakimi przyszło im się zmierzyć. Historie ich życia są różne, ale problem uzależnienia wspólny. Optymistycznym jednak jest fakt, że dziś są osobami trzeźwymi i mogą dawać świadectwa wyjścia z uzależnienia. Spotkanie to było bardzo emocjonalne, zarówno nasi goście, jak i studenci wynieśli z niego wiele dobrego, co w perspektywie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia daje nadzieję i radość, że można pokonywać życiowe trudności. 

Koło Naukowe Studentów Socjologii dziękuje wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu. 

20191213_100157
Koło Naukowe Studentów Socjologii dnia 13.12.2019 r. zorganizowało warsztaty kryminalistyczne dla studentów socjologii. Po raz kolejny warsztaty te przeprowadził asp. sztab. Adam Łukasiak z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Więcej…

Karolina Lipska – studentka III roku socjologii i zarazem prezes Koła Naukowego Studentów Socjologii napisała ciekawy artykuł do Bialskiego Przeglądu Akademickiego. Tytuł artykułu brzmi: „ Zachowania ludzkie w sytuacjach ekstremalnych. Co powoduje uczucie strachu i jak sobie z nim radzić?"
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
Link do artykułu: http://www.pswbp.pl/files/publications/psw-bpa-nr-34-pazdziernik2019_ebook/index.html?page=40

Studenci socjologii  z dr Olgą Filipiak i mgr Izabelą Jaroszewską 22 listopada 2019 roku uczestniczyli w spotkaniu informacyjno-promocyjnym „ Otwieraj i rozwijaj biznes w Białej Podlaskiej”, które odbyło się w Urzędzie Miasta w Białej Podlaskiej.

Spotkanie było poświęcone m.in. takim zagadnieniom jak: instrumenty podatkowe będące zachętą dla przedsiębiorstw, wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz ciekawej inicjatywie, jaką jest rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup poprzez kompleksowy program inkubacji- Platforma Startowa Unicorn Hub. Ponadto zostały zaprezentowane działania Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, oferta WUP w Lublinie oraz rola i kompetencje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw w kontekście problemów sektora MŚP.

 

IMG_20191122_095440 IMG_20191122_101514 IMG_20191122_101523 IMG_20191122_101540 IMG_20191122_101807