Pracownicy PSW zainteresowani realizacją wyjazdu szkoleniowego lub dydaktycznego w zagranicznych uczelniach lub ośrodkach szkoleniowych i uzyskaniem na tel cel dofinansowania ze środków Programu Erasmus+ Mobilnośc Edukacyjna z Krajami Programu (KA103), proszeni są o terminowe złożenie wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach I naboru wniosków w roku akademickim 2019/2020.

 

Terminem końcowym na dostarczenie kompletu dokumentów w ramach I naboru wniosków jest 1 września 2019r.

Osoby zainteresowane aplikowaniem o dofinansowanie wyjazdu proszone są o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, kwalifikacji i finansowania jak również harmonogramem naborów w roku akademickim 2019/2020. 

W przypadku nauczycieli akademickich, lektorów i instruktorów zasady dostępne są tutaj:  Pracownicy_dydaktyczni.pdf

W przypadku pracowników administracyjnych, pracowników biblioteki i laborantów zasady określone są w niniejszym dokumencie:  Pracownicy_administracyjni.pdf

Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie uczelni w zakładce:

Jednostki Uczelni > International/Erasmus+ > KA103 > Wyjazdy pracowników > Dokumenty do pobrania


poniedziałek, 15 lipca 2019 11:42 Poprawiony: poniedziałek, 15 lipca 2019 12:18 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk