NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2022/2023 z 15 krajami z Europy, Azji i Afryki Północnej.

 

Celem programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską, a wskazanymi w ogłoszeniach o naborach krajami partnerskimi.

Oferta wyjazdowa – naukowcy

W ramach tegorocznej edycji, pracownicy naukowi mogą wnioskować o wyjazdy trwające od 3 dni do 12 miesięcy, do następujących krajów: Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2022/naukowcy-2022

Oferta wyjazdowa – studenci

Studenci zainteresowani wyjazdami w ramach programu, również na czas od 3 dni do 12 miesięcy, wybrać mogą: Bułgarię, Chiny, Chorwację, Czechy, Egipt, Japonię, Kazachstan, Macedonię Północną, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Tajwan, Tunezję, Ukrainę, Węgry, Wietnam.

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2022/studenci-2022

Nabór wniosków

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login,  do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 – chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Ogłoszeniu wskazano inną datę.

 

 

piątek, 28 października 2022 12:39 Poprawiony: piątek, 28 października 2022 14:34 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk