Szanowni nauczyciele akademiccy! Cały czas dysponujemy środkami finansowymi na realizację wyjazdów w celach dydaktycznych.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie realizacji wyjazdu do wybranej uczelni partnerskiej celem przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w formie ćwiczeń/wykładów/ prezentacji/warsztatów ze studentami uczelni zagranicznej.

Termin końcowy realizacji umowy finansowej KA103 2020 (wyjazdy do krajów UE) – czyli termin, do kiedy można zrealizować wyjazd to 31 maja 2022 r. (przy czym już rozpoczęliśmy starania o przedłużenie tej umowy do 30 września 2022 r.)

Termin końcowy realizacji umowy finansowej KA107 2020 (wyjazdy do krajów spoza UE) to 31 lipca 2022 r.

Przypominamy, że oprócz znanych już nam uczelni partnerskich http://www.pswbp.pl/index.php/pl/umowy-instytucjonalne-eplus, ostatnio za pośrednictwem obowiązującego od 2022 r. elektronicznego systemu zawierania i podpisywania umów Erasmus+ Dashboard - zawarliśmy umowy o współpracę w programie Erasmus+ z nowymi uniwersytetami:

Uniwersytet Azorów, Azory, Portugalia - wymiana nauczycieli i studentów w ramach kierunku Informatyka

Uniwersytet Zachodniej Attyki, Ateny, Grecja - wymiana nauczycieli i studentów w ramach kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kłajpedzie, Litwa - wymiana nauczycieli i studentów w ramach kierunku Pielęgniarstwo, Dietetyka, Finanse i Rachunkowość, Pedagogika, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie, Informatyka, Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn

Uniwersytet Medyczny w Plewen, Bułgaria - wymiana nauczycieli i studentów w ramach kierunku Pielęgniarstwo, Zdrowie Publiczne i Położnictwo

Zgodę na podpisanie z nami umowy w ramach programu Erasmus wyraziły również w ostatnim czasie:

Uniwersytet Czarnogóry w Podgoricy, Czarnogóra - wymiana nauczycieli i studentów w ramach kierunku Informatyka

Uniwersytet w Krajowej, Krajowa, Rumunia - wymiana nauczycieli i studentów w ramach kierunku Rolnictwo

Uniwersytet w Sassari, Sardynia, Włochy - wymiana nauczycieli i studentów w ramach kierunku Pielęgniarstwo i Fizjoterapia

 

W odniesieniu do umowy Erasmus+ KA107 2020, nadal mamy do wykorzystania następujące kwoty:

Gruzja – 1 osoba - 1440 €

możliwość realizacji mobilności w:

Gruzińsko-Amerykański Uniwersytet w Tbilisi – kierunki współpracy: Filologia angielska, rosyjska; Nauki o zdrowiu; Zarządzanie; Budownictwo, Informatyka; Finanse i rachunkowość

lub

Uniwersytet Gruziński w Tbilisi – kierunki współpracy: Nauki o Zdrowiu, Pielęgniarstwo

Kosowo – 1 osoba -1535 €

możliwość realizacji mobilności w:

Universum College w Prisztinie – kierunki współpracy: Informatyka; Filologia angielska; Pielęgniarstwo; Finanse i Rachunkowość; Turystyka

lub

University of Business and Technology w Prisztinie – kierunki współpracy: Informatyka, Bezpieczeństwo Narodowe, Ekonomia

 

Ukraina – 1 osoba - 1535 €

możliwość realizacji mobilności w:

Narodowy Uniwersytet Wołyński im. Łesi Ukrainki w Łucku - kierunek współpracy: Filologia angielska

lub

Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. Ja. Horbaczewskiego w Tarnopolu - kierunek współpracy: Pielęgniarstwo

lub

Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej – kierunki współpracy: Turystyka, Nauki o Zdrowiu, Fizjoterapia

lub

Narodowy Uniwersytet Sadownictwa w Humaniu – kierunki współpracy: Turystyka, Ekonomia, Rolnictwo

lub

Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki – kierunek współpracy: Pedagogika

 

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do składania wniosków na wyjazd zgodnie z następującym harmonogramem:

I nabór trwający do 31 stycznia 2022 r. (ogłoszenie wyników do 4 lutego 2022 r.);

II nabór trwający do 28 lutego 2022 r. (ogłoszenie wyników do 4 marca 2022 r.);

III nabór trwający do 28 marca 2022 r. (ogłoszenie wyników do 1 kwietnia 2022 r.).

 

 

 

środa, 19 stycznia 2022 14:04 Poprawiony: środa, 19 stycznia 2022 15:27 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk