w dniach 30-31.08.2021r. w naszej uczelni odbyła się Międzynarodowa Konferencja Metodyczna pt. „Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego i treningu zdrowotnego”. Konferencja odbyła się w ramach realizowanego i koordynowanego przez naszą uczelnię projektu pt.“Development of the Master Level of Sports Management with Special Emphasis on the Field of Sports” (MOSMEN) finansowanego ze środków programu Erasmus+ KA2 Partnerstwa Strategiczne.

 

Patronat nad konferencją sprawował Polski Związek Lekkiej Atletyki! Wydarzenie stanowiło element upowszechniający osiągnięte w ramach projektu rezultaty, w przypadku naszej uczelni była to prezentacja wypracowanych IO-sów tj. kursów e-learningowych o tematyce: „Health Sport” (IO1) - trening zdrowotny i „Fundamentals of Exercise Physiology” (IO2) - podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. Swoje osiągniecia zaprezentowali również przedstawiciele uczelni będący partnerami projektu tj. Uniwersytet w Peczu na Węgrzech; Uniwersytet w Nowym Sadzie w Serbii. W wydarzeniu wzięło udział 54 uczestników: 50 z Polski i 4 z zagranicy.

Międzynarodową konferencję upowszechniającą przygotowali:

dr Marian Stelmach – kierownik Projektu MOSMEN

dr Joanna Baj-Korpak

dr Dominik Dąbrowski

dr Ewa Stępień

dr Marcin Kasprowicz

mgr Anna Maksymiuk - koordynator ds. administracyjnych

mgr Agata Wojtuszkiewicz - koordynator ds. finansowych

Osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia przesyłamy serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za trud i pracę włożoną w przygotowanie konferencji, która oprócz upowszechniania osiągniętych w ramach projektu rezultatów, niewątpliwie przyczyniła się do promocji naszej uczelni w kraju i poza jego granicami!

Aktualnie, jedynie 114 projektów realizowanych w ramach działania Erasmus+ KA2 Partnerstwa Strategiczne koordynowanych jest przez polskie uczelnie.

Poniżej zdjęcia z konferencji:

IMG_20210831_132426657DSCN9692DSCN9697DSCN9698DSCN9706DSCN9731DSCN9733IMG_20210830_182741869

 

 

 

piątek, 15 października 2021 14:26 Poprawiony: piątek, 15 października 2021 14:28 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk