291601686_759238385504623_924704560948440542_n_STRONA

Zgodnie z zapisem Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na poziomie wyższym to jedno z podstawowych zadań uczelni. Zgodnie ze swoją strategią nasza Uczelnia jest miejscem przyjaznym dla wszystkich studentów, dlatego powołane Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) podejmuje działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, udzielania porad związanych z trybem studiów, pozyskiwania stypendiów czy też rozwiązywania indywidualnych problemów.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

wtorek, 06 października 2020 11:11 Poprawiony: środa, 06 lipca 2022 11:44 Wpisany przez Aleksandra Derlukiewicz