Listy studentów zakwalifikowanych do udziałau w projekcie "Program praktyk pilotazowych w Państwowych Wyższysch Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

lista_zakwalifikowanych_PIELGNIARSTWO.pdf

lista_zakwalifikowanych_ROLNICTWO.pdf

Listy rankingowe osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie "Program praktyk pilotazowych w Państwowych Wyższysch Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

lista_rankingowa_PIELGNIARSTWO.pdf

lista_rankingowa_ROLNICTWO.pdf

wtorek, 05 marca 2019 10:18 Poprawiony: wtorek, 05 marca 2019 14:06 Wpisany przez Sławomir Stodulski