Listy studentów zakwalifikowanych do udziałau w projekcie "Program praktyk pilotazowych w Państwowych Wyższysch Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

lista_zakwalifikowanych_EKONOMIA.pdf

lista_zakwalifikowanych_RATOWNICTWO_MEDYCZNE.pdf

lista_zakwalifikowanych_TURYSTYKA_I_REKREACJA.pdf

lista_zakwalifikowanych_ZARZDZANIE.pdf

Listy rankingowe osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie "Program praktyk pilotazowych w Państwowych Wyższysch Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

lista_rankingowa_EKONOMIA.pdf

lista_rankingowa_RATOWNICTWO_MEDYCZNE.pdf

lista_rankingowa_TURYSTYKA_I_REKREACJA.pdf

lista_rankingowa_ZARZDZANIE.pdf

czwartek, 08 listopada 2018 14:28 Poprawiony: piątek, 09 listopada 2018 11:24 Wpisany przez Sławomir Stodulski