Listy studentów na poszczególnych kierunkach zakwalifikowanych po rekrutacji uzupełniającej

(z dnia 2.11.2017r.)

do projektu pozakonkursowego PO WER pt. „Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

lista_rankingowa_PEDAGOGIKA.doc

lista_zakwalifikowanych_PEDAGOGIKA.doc

piątek, 03 listopada 2017 14:04 Poprawiony: piątek, 03 listopada 2017 14:08 Wpisany przez Sławomir Stodulski