Lista uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych - II edycja

Utworzona w procesie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pt..: „Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych,"-II edycja, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Lista_uczelnianych_opiekunow_zakwalifikowanych_do_projektu_II_edycja.pdf

piątek, 14 lipca 2017 07:33 Poprawiony: piątek, 14 lipca 2017 08:30 Wpisany przez Bernardyna Darecka