UWAGA STUDENCI 7 SEMESTRU STUDIÓW

budownictwo, informatyka, rolnictwo,
gospodarka przestrzenna,

Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej może złożyć student, który ma zaliczony cały semestr
(wszystkie oceny pozytywne łącznie z seminarium dyplomowym).

Student, który ma negatywną ocenę z seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu nie może ubiegać się o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej (§ 38 pkt 6 Regulaminu Studiów), w tym przypadku może złożyć podanie o warunkowe zaliczenie semestru i powtarzanie przedmiotu co wiąże się z wniesieniem opłaty i uczestnictwem w zajęciach.
W przypadku braku powyższego wniosku student zostaje skreślony z listy studentów.

Student, który ma wszystkie pozytywne oceny z bieżącej sesji egzaminacyjnej (łącznie z seminarium dyplomowym)
ale nie złoży pracy dyplomowej zgodnie z § 38 pkt 4 Regulaminu Studiów  do 28 lutego - zostanie skreślony z listy studentów. Przysługuje mu prawo odwołania w ciągu 14 dni od daty otrzymania skreślenia wówczas składa do Rektora „odwołanie od decyzji Dziekana o skreśleniu z listy studentów".
Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia podania jest złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie.

W związku z przekazaniem danych do Ogólnopolskiego Rejestru Studentów POL-on,
wszystkie powyższe terminy będą bezwzględnie przestrzegane

środa, 31 stycznia 2018 09:58 Poprawiony: czwartek, 22 lutego 2018 14:32 Wpisany przez Beata Zdolska