Aktualności - Dziekanat

UWAGA STUDENCI 7 SEMESTRU STUDIÓW

budownictwo, informatyka, rolnictwo,
gospodarka przestrzenna,

Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej może złożyć student, który ma zaliczony cały semestr
(wszystkie oceny pozytywne łącznie z seminarium dyplomowym).

Więcej…

UWAGA STUDENCI

Poniżej umieszczone są nowe wzory podań aktualnie obowiązujące studentów
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-uczelni/pliki-do-pobrania/Formularze-druki-wzory-dokument%C3%B3w/Tok-studi%C3%B3w/Wydzia%C5%82-Nauk-Ekonomicznych-i-Technicznych/